Bogføring

Automatisere dine arbejdsgange

Om vores SmartPakke

I e-conomic har du mulighed for at automatisere dine arbejdsgange med Smart-pakken. I Smart følger nemlig en række funktioner, der kan automatisere det arbejde, du normalt ville bruge tid på at indtaste, flytte i mapper og vedhæfte m.m.

Med den nye bogføringslov følger også krav om at bogføre digitalt. Det kan du gøre på forskellige måder, som er gjort nemt og intuitivt for dig. Når dine bilag er digitale kan de nemt vedhæftes til den korrekte postering, og du slipper således for at gemme på dem. Du kan uploade bilag fra din computer med “drag-and-drop”, tage et billede med en gratis mobilapp eller sende dem til e-conomic via e-mail eller som e-faktura. Vi anbefaler vi altid e-fakturaer, da de giver sikker levering, bedre sporing og kræver langt færre manuelle processer.

Samtidig kan du oprette gratis Bilagsindsendere og få en mere effektiv bogføring. Bilagsindsendere kan selv sende bilag til e-conomic fra mobilen, uden at få adgang til selve regnskabet.

Et fast månedligt fee

Vores priser

Alle vores kunder kører med et fast månedligt fee, som er afpasset et timeforbrug. Jeg regner baglæns ud fra en timeløn på kr. 575,00 + moms. Hertil kommer abonnement hos e-conomic. Samarbejdet med os kan altid opsiges straks uden varsel.
Typiske prisniveauer

Kr. 1.500 – 2.000 pr. måned

Mindre virksomheder, omsætning op til kr. 5,0 mio.

Kr. 5.000 – 7.000 pr. måned

Mellemstore, omsætning kr. 5,0 til 10 mio.

Kr. 10.000 – 20.000 pr. måned

Større virksomheder, omsætning kr. 10 – 30 mio.

Økonomistyring, bogføring, regnskab m.m.

Vi tilbyder

Daglig bogføring af alle transaktioner i din virksomhed

Med adgang til dine erhvervskonti i banken, henter vi automatisk alle dine posteringer over i e-conomic. Posteringerne bogføres på relevante udgifts-og indtægtskonti og bilaget (faktura, dankortkvittering o.a.) hæftes på selve posteringen.

Afhængigt din virksomheds behov vil der løbende blive bogført enten dagsbasis hver uge, hver 2. uge eller hver måned.

Alt afstemmes løbende.

Bogføring kundeindbetalinger samt rykkerprocedure

Vi anbefaler at du selv laver fakturaer til dine kunder i e-conomic. Dette kan gøres relativ let og smidigt.

Vi bogfører løbende dine kundeindbetalinger enten fra bankoverførsler, Mobilepay, Dankort/MasterCard, PBS-opkrævninger, iZettle etc.

Hvis du ønsker det, kan vi aftale nogle kriterier for hvordan og hvornår kunder skal rykkes, og om der evt. skal betales gebyrer herfor. Vi står gerne for denne arbejdsproces.

Du sikres, at du altid har et helt ajour overblik over hvem der skylder dig hvad.

At oprette leverandør betalinger klar til din godkendelse i bank

På flere af vores kunder har vi lavet en særskilt faktura-mail Box, hvortil du sender de leverandørfakturaer du modtager. Når du har videresendt dem til os har du godkendt fakturaen, som vi så lægger klar til betaling i bank på fristdagen. Du godkender alle betalinger i banken.

Du frigøres for at bruge tid til at lægge betalinger i bank.

Afstemning af bank, kundetilgodehavender, leverandør gæld m.m.

Med os som din ansvarlige bogholder, er du sikret at alle ting hele tiden stemmer og er i balance.

Det er en vigtig del, at du altid kan få et reelt billede af hvordan din virksomhed står økonomisk.

Momsopgørelse, herunder indberetning

Med os som din ansvarlige bogholder, kan du trygt stole på, at din momsopgørelse er korrekt og at den bliver indberettet og betalt til Skattestyrelsen rettidigt (månedlig, kvart- eller halvårligt).

Du slipper for at være under tidspres op til de tilbagevende fristdatoer.

Lønadministration i enten Danløn eller Dataløn incl. A-skatter m.m.

Vi står gerne for administration af din medarbejderes løn og feriebetalinger. Vi bruger Danløn eller Dataløn som er integreret med e-conomic. Disse meget anvendte lønsystemer sikrer at alt omkring lønudbetalinger, skatteafregninger og ferieopgørelser m.m. sker korrekt og rettidigt.

Vi kan besvare spørgsmål fra dine medarbejdere omkring deres løn og ferieudbetalinger/opsparinger.

Har du medarbejdere der er sygemeldt i længere perioder, kan vi foretage indberetning til kommunen, så dagpenge udbetales til medarbejderen eller virksomheden.

Årsregnskaber hvis du ikke har revisionspligt

Som en del af dit månedlige fee kan vi indeholde opgaven med at udarbejde et Årsregnskab til Erhvervsstyrelsen og foretage indberetning af selvangivelse til Skattestyrelsen.

En opgave du normalt betaler særskilt for til revisor typisk kr. 12-15.000 + moms.

Forberedelse af materiale til din revisor ved årsregnskabs- udarbejdelse

Vi bistår med at leverer alt relevant dokumentation og afstemninger til din revisor, så dit Årsregnskab kan håndteres effektivt og dermed reducerer revisors forbrug af timer til opgaven.  Denne opgave er indeholdt i dit månedlige fee til os.

Driftsrapporter og budgetter og opfølgning herpå

Til dit eget og evt. bestyrelse, investorers eller bankers brug kan vi udarbejde periodeopgørelser på driften og statusbalance med evt. analyse, ligesom vi kan medvirke til at lave drifts- og likviditetsbudgetter.

Med en baggrund inden for långivning i den finansielle verden kan du få en kompetent sparring og rådgivning om hvad der her er relevant at fokusere på.

Få et tilbud

Udfyld formularen med dine oplysninger, så vender vi tilbage til dig med mere information og et tilbud.